sidebar-top-banner

AMD/ aldersrelatert makuladegenerasjon

Hva er makuladegenerasjon?

aldersrelatert makuladegenerasjon er den vanligste årsaken til synsfeil hos mennesker over 50 år. Det er forårsaket av forfall av makulaen, den sentrale og mest følsomme delen av netthinnen på baksiden av øyet.

Hva er makulaen?

Makulaen kalles også den gule flekken og er den sentrale delen av netthinnen, og gjør det mulig å skille fine detaljer. Resten av netthinnen brukes til perifere formål. Uten makulaen blir oppgaver som å lese liten tekst, eller å gjenkjenne ansiktsuttrykk vanskelig eller umulig. Makula inneholder et gult pigment. Makuladegenerasjon er vanligst hos personer i 60-70 års alderen. I alderen 75+, har nesten 15% denne sykdommen. Den største risikofaktoren er dermed alderen. Andre risikofaktorer er

  • Familiehistorie
  • Røyking

Hva gjør aldersrelatert makuladegenerasjon med synet?

Makuladegenerasjon påvirker bare den sentrale delen av synet, og sykdommen gir derfor aldri total blindhet.

Er det noen behandlinger for makuladegenerasjon?

For øyeblikket er det ingen behandlinger. Risikoen for å få makuladegenerasjon kan reduseres ved å ikke røyke. Medisinske studier har vist at en diett rik på antioksidanter kan være med på å redusere risikoen for makuladegenerasjon.