sidebar-top-banner

Grønn Stær

Hva er Glaukom?

Glaukom eller grønn stær er et kollektivt begrep for en gruppe øyesykdommer som ødelegger den optiske nerven. Den optiske nerven fører informasjon fra netthinnen til hjernen, der det oppfattes et bilde.

Alle typer glaukom har visse ting til felles, for eksempel økt trykk i øyet, endringer i optisk nervevev og forverringer av periferien. To av disse tre symptomene tyder ofte sterkt på at en pasient har grønn stær.

Hva styrer trykket i øyet?

Øyet er for det meste fylt med væske. Tenk deg at det er en «kran» inne i øyet som stadig produserer ny væske. «Kranen» er laget av celler bak regnbuehinnen (den fargede delen av øyet). Væsken som produseres kalles kammerfluid. Kammerfluidet er inne i øyet og er ikke tilknyttet til tårevæske.

Øyet har også et dreneringssystem. Dette sitter nær øyefronten, mellom hornhinnen og regnbuehinnen. Økt trykk i øyet skyldes økt produksjon av ventrikulær væske eller redusert drenering av væsken (eller en kombinasjon av begge)

Hvordan skader økt trykk den optiske nerven?

Dette er ikke helt klart. Det vi vet er at når trykket går opp veldig plutselig (akutt glaukom) kommer det ikke nok blod til nervehodet i hjernen. Det er mange ander teorier om hvordan nerveskader oppstår. Det vi vet er imidlertid at når trykket senkes, blir progresjon av grønn stær hemmet. I tilfeller ved akutt glaukom kan man redusere trykket for å redde synet til en pasient som ellers ville risikert og blitt blind.

Hvor vanlig er grønn stær?

Grønn stær er en av de vanligste årsakene til blindhet i den vestlige verden. Det finnes forskjellige typer av glaukom: kronisk glaukom, akutt glaukom, medfødt glaukom og til og med sekunder glaukom som oppstår som følge av andre sykdommer.

Hvem får kronisk glaukom?

Det er flere forskjellige risikogrupper som har større sjanse for å utvikle glaukom. De er:

  • Alder- kronisk glaukom er uvanlig i en alder av 40 år, men påvirker omtrent 1% av befolkningen over 40 år, og ca 5% over 65år.
  • Familiehistorie- glaukom har en genetisk faktor. Om en nær slektning (foreldre eller søsken) har glaukom, trenger du ikke bekymre deg, men gjør regelmessige besøk hos din optiker for å oppdage endringer så tidlig som mulig.
  • Myopi- Svært nærsynte mennesker har større risiko for å få grønn stær.

Hvorfor kan ubehandlet glaukom føre til alvorlig synstap?

Hovedårsaken er at kronisk glaukom ofte ikke har noen symptomer. Du føler ingen smerte, og synet ditt virker også normalt men kan bli verre uten at du merker det. Glaukom skader det perifere synet først, som de fleste ikke merker. Først når periferien er svært skadet, begynner man å støte på ting, eller ser for eksempel ikke å motkommende kjøretøy før i de siste sekundene.

Hvordan teste seg for kronisk glaukom?

  • Måling av trykket i øyet- dette gjøres med et tonometer.
  • Kartfeltundersøkelse- dette betyr vanligvis å ta en test hvor du trykker på en knapp når du ser lys i den ytterste sonen.
  • Synsnerveundersøkelse

Alle disse testene er enkle, gjør ikke vondt og kan utføres av en av våre optikere.

Kan kronisk glaukom bli behandlet?

Kronisk glaukom kan bli behandlet. En enkel behandling med daglige øyendråper kan forsinke utviklingen av glaukom. I noen tilfeller kan det være nødvendig med en operasjon som kalles for trabecelektomi. Begge disse metodene har vist gode resultater.

Akutt glaukom

Hva er akutt glaukom?

Dette er en type glaukom der trykket i øyet øker svært plutselig. Dette skjer på grunn av blokkering av dreneringskanaler i øyet hvor hornhinnen møte retina (netthinnen).

Hva er symptomene på akutt glaukoma?

  • Alvorlige smerter- pasienten våkner ofte opp midt på natten med en alvorlig smerte i ett øye (Det kan også skje i begge øynene samtidig, men det er uvanlig)
  • Rødhet i øyet
  • Sløret syn- noen ganger oppleves «strålende» sett rundt sterkt lys
  • Kvalme og oppkast

Hvordan behandles akutt glaukom?

Akutt glaukom behandles først med sterk medisin for raskt å redusere trykket i øyet. Etter dette kan øyendråper, laser eller kirurgi være hensiktsmessig. Metoden som brukes er avhengig av årsaken til den akutte glaukoma. En lignende metode (vanligvis bare laser) brukes ofte på det andre øyet for å hindre akutt glaukoma i det andre øyet.