sidebar-top-banner

Netthinneavløsning

Netthinneløsning

Netthinneløsning oppstår plutselig, og skjer ved at deler av netthinnen løsner fra den bakre delen av øyet. Netthinneløsning kan oppstå av flere forskjellige grunner, men den vanligste grunnen er alderdom. Hos yngre pasienter oppstår denne tilstanden gjerne på grunn slag eller skade mot øyeregionen. Blir ikke denne tilstanden behandlet, kan det i verstefall føre til blindhet. Behandlingen må skje kjapt, og gjerne innen timer for å få et vellykket resultat. Venter man 3-4 dager med å gå til optiker eller lege, kan det være for sent og synet være svekket for alltid.

Grunnen til Netthinneløsning

Netthinnen er en tynn hinne som kler tre firedeler av baksiden av øyeeplet, og tar imot og formidler synsinntrykk. Netthinnen inneholder millioner av synsceller som sender informasjon videre til hjernen som oppfatter et bilde. Øyeeplet er fylt med en klar masse som kalles for glasslegemet. Dette glasslegemet er en klar geleaktig masse som sikrer at øyet holder sin form. Over deler av glasslegemet ligger netthinnen, og hvis det oppstår hull i netthinnen kan massen fra glasslegemet sige ut mellom årehinnen og netthinnen. Dette kan føre til at netthinnen skilles fra årehinnen og netthinneløsning oppstår. Sansecellene i dette området mister forbindelsen videre til hjernen, og pasienten kan miste synet. Hvor mye av synsfeltet som påvirkes avhenger av hvor mye av netthinnen som løsner og hvor den løsner. Siden netthinnen mangler regenerasjonsevne, vil skader på netthinnen kunne føre til nedsatt eller ødelagt syn uten operasjon.

Vi skiller mellom tre typer netthinneløsning:

  • Rhegmatogen- Skyldes rifter i netthinnen som kommer av alder, og er den mest vanlige.
  • Traksjonsbetninget- Kommer av at arrvev trekker og drar i netthinnen, og kan skyldes kirurgi, infeksjon, betennelse eller tidligere blødninger.
  • Eksudativ- Skyldes opphopning av væske i rommet mellom netthinnen og glasslegemet, og kan komme av betennelser eller svulster.

Risikogrupper

Høy nærsynthet øker risikoen for netthinneløsning. Dette er fordi øyet er mer avlangt og fører til at netthinnen strekkes ut og blir tynnere. En tynnere netthinne er skjørere, og det oppstår lettere hull i netthinnen. Netthinneløsning er også vanligere hos eldre pasienter fordi det opprinnelige geleaktige glasslegemet blir mer tyntflytende.

Symptomer:

  • Ringer i synsfeltet
  • Bevegelige punkter
  • Lysglimt
  • Tåkete syn
  • Noen pasienter kan også oppleve at det føles ut som en «rullegardin» plutselig eller gradvis blir dratt foran et av øynene.

Har du et eller flere av symptomene, ring en lege eller optiker så snart som mulig! På en synsprøve hos oss, kan vi finne ut om det kan være en sjanse for dette og eventuelt videresende pasient til sykehuset.