sidebar-top-banner

Databrille

Databrille er et samlebegrep for brillekorreksjoner som er ordinert for å optimalisere synsprosessen for arbeidstakere som arbeider ved dataskjerm. Det er for at arbeidstaker skal kunne arbeide uanstrengt og holde god flyt i løpet av dagen foran skjermen.

Arbeidstilsynets definisjon av databriller:

Databriller er et hjelpemiddel på arbeidsplassen for å forbedre synet til arbeidstakere som jevnlig eller under en stor del av arbeidet sitt jobber ved en dataskjerm. Databrillen vil som oftest være en enstyrkebrille som er tilpasset avstanden til dataskjermen. En del progressive/multifokale brilleløsninger er gode til skjermbruk. Disse kan anbefales når arbeidsoppgavene krever skarpt syn både på nært hold og på litt lengre avstand. Dette må dokumenteres særskilt. Her vil vi presisere at såkalte standard progressive briller som egner seg til daglig bruk, ikke kan defineres som databriller. Arbeidsgiveren har ikke plikt til å dekke utgifter til briller/kontaktlinser som arbeidstakeren trenger i dagliglivet/utenom jobben.

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å dekke utgifter knyttet til synsundersøkelser samt spesielle synskorrigerende hjelpemidler for arbeidstakere som jevnlig og under en betydelig del av sitt arbeid, utfører arbeid ved dataskjerm.