sidebar-top-banner

Linsekontroll

En linsekontroll gjelder for deg som allerede bruker linser. Her gjøres det en avklaring av hvordan dine nåværende linser fungerer, og vi kommer med tips til endringer som kan gjøres ut ifra hvilke plager man har. Dette kan være bytte av linsetype, materiale, dagslinser/månedslinser, ekstra tilføring av fukt osv. Det gjøres en sjekk av linsestyrken, og en grundig undersøkelse av øyets helse for å sikre at du gjennom ditt kontaktlinsebruk opplever størst mulig komfort og optimalt syn. Bruker man linser fast anbefaler vi en linsekontroll minimum en gang i året. Vi tilbyr også linseabonnement med automatiske innkallinger for din trygghet, slik at du alltid har optimale linser.