sidebar-top-banner

Øyehelseundersøkelse

Under en synstest vil det gjennomføres en øyehelseundersøkelse. Optikeren ser over både de fremre delene av øyet ditt, og baksiden. Undersøkelse av fremre del av øynene kan si noe om hvordan den generelle tilstanden til øynene dine er, og man kan avdekke eventuelle tegn på grønn eller grå stær, tørrhetsproblematikk og andre tilstander. Undersøkelse av bakre del av øyet gir et mer helhetlig bilde av øyehelsen. Man vil her kunne avdekke tidlige tegn på øyesykdommer. I tillegg vil man i noen tilfeller kunne se tidligere tegn på andre systemiske sykdommer som f.eks høyt blodtrykk, diabetes osv. Vi anbefaler digital billedtagning av øynene for å lettere kunne følge med på eventuelle forandringer over tid, dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.