sidebar-top-banner

Forebygging av nærsynthet (Myopikontroll)

Hos unge nærsynte (myope) kan styrken endres raskt over kort tid. Dette er fordi det skjer store endringer i øynene, og øyet vil utvikle seg og blir lengre. Hvis barnet har foreldre som er sterkt nærsynte, er risikoen for utvikling av nærsynthet stor. Høy grad av nærarbeid kan også bidra til økt utvikling. I de tilfeller hvor det skjer stor utvikling av nærsynthet over kort tid anbefaler vi myopikontroll.

Myopikontroll går ut på at man bruker linser som har et annet fokuspunkt på nær enn avstand. Dette bidrar til å holde tilbake utviklingen av nærsynthet. Noe utvikling vil fortsatt kunne oppstå, men utviklingen reduseres betraktelig og man vil beviselig oppnå en mindre utvikling enn ved ordinær linse/brillebruk. Jo tidligere myopibehandling iverksettes desto større effekt vil behandlingen kunne ha.