sidebar-top-banner

Samsyn

Hva er samsyn?

For at vi skal kunne ha et samsyn må hele synsorganet fungere. Synsorganet består: av øyet, synsnerven og synsbanene, samt synssenteret i hjernen.

Lyset treffer øyet, brytes i øyets brytende medier (hornhinden, kammervann, øyelinsen, glasslegemet) og treffer netthinnen hvor det blir omgjort til elektriske impulser. Impulsene sendes via synsbanene til synssenteret i hjernen hvor de blir tolket.

Enkelt forklart er at øynene ser på samme ting og hjernen klarer å smelte bildene sammen, slik at man ser 3D/tre-dimensjonalt.

Symptomer på et redusert samsyn

Du kan ha utfordringer med samsyn dersom:

 • du plages av frontal eller tinnings-hodepine
 • konsentrasjonsevnen er dårlig
 • teksten flyter sammen
 • du lukker det ene øyet og får en følelse av ubehag i øynene ved lengre tids lesning eller nærarbeid
 • du hopper over linjer eller leser samme linjene to ganger
 • lesehastigheten er langsom
 • du har vanskelig for å fokusere, du må bruke mye konsentrasjon på se på en ting
 • du har vanskeligheter med å omstille synet fra nært hold til lang avstand eller omvendt
 • der er stor forskjell på hvor hvordan du føler synet er, det varierer mye
 • du leser med hodet dreid til den ene siden eller med en hånd foran ett av øynene, slik at kun det ene øyet brukes til lesning
 • synet er sløret
 • du ser dobbelt
 • øynene renner
 • du har vanskeligheter med å huske hva du har lest
 • du beveger ikke bare øynene, men også hodet når du leser eventuelt helle kroppen.

Individuelt treningsprogram

Optometrist Aksel-Roald Skogvik er synstrener og vår spesialist på samsyn, synstrening, dysleksi, barn og sportsvision.

Vi starter alltid med en utvidet synsundersøkelse med utredning av samsynet. Undersøkelsen varer vanligvis i 60 minutter. På grunnlag av dette kan optometristen anbefale beste løsning. Behandling kan bestå av brillekorreksjon, kontaktlinser, behandlingsbriller, synstrening, tett oppfølging eller en kombinasjon av disse.

Et synstreningsprogram tilpasses alltid individuelt. Det er stor variasjon i hvilke øvelser som blir gitt og hvor lenge et program varer. En «gjennomsnittlig» klient bruker 6 måneder på å fullføre et synstreningsprogram. Det vanligste er da å trene omtrent 5-20 minutter daglig, minimum 5 dager per uke.

Synstreningskontroll gjennomføres normalt hver 2. til 12 uke avhengig av hvilke øvelser som er gitt og hvor ofte/ mye man trener. En slik kontroll innebærer eventuelle undersøkelser for å se hvilken fremgang klienten har. Dersom fremgangen er tilfredsstillende blir det instruert i nye treningsøvelser. De fleste får 2-4 ulike øvelser av gangen som de skal trene på hjemme. Noen øvelser gjøres ved hjelp av utlåns-utsyr, andre er dataøvelser som gjøres via et nettprogram som klienten får tilgang til med en personlig kode.